Giáo dục là đánh thức sự tò mò bản năng của những trí óc non trẻ - Anatole France