Tất cả những gì chúng ta thiếu khi sinh ra đều là món quà của giáo dục - Rousseau