Đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo đến thăm và làm việc với Trung tâm Anh ngữ Work&Win - Đà Lạt